lukasband.pl

Blog tematyczny o podróżach, kuchni, modzie i urodzie.

Biznes

Usługi faktoringowe – dlaczego warto się nimi zainteresować?

Usługi faktoringowe – dlaczego warto się nimi zainteresować?

Zainteresowanie usługami faktoringowymi nie słabnie. Wręcz przeciwnie – z roku na rok coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z faktoringu. Rośnie też łączna wartość sfinansowanych w ten sposób faktur. Z czego wynika rosnąca popularność faktoringu? Czy i dlaczego warto się zainteresować usługami faktoringowymi? Sprawdźmy!

Faktoring – podstawy

Warto zacząć od tego, że faktoring to usługa finansowa skierowana jedynie do przedsiębiorców. Clou faktoringu stanowi możliwość sprzedaży faktur, co z miejsca wyklucza osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na czym polega faktoring? W ramach usługi przedsiębiorca otrzymuje dostęp do limitu faktoringowego – kwoty, którą może wydawać na finansowanie faktur wystawionych swoim kontrahentom. W ten sposób firmy mogą odzyskać dostęp do środków “zamrożonych” w fakturach.

Usługi faktoringowe są szczególnie atrakcyjne dla tych przedsiębiorców, którzy wystawiają swoim klientom faktury z odległymi terminami płatności oraz tych, którzy prowadzą regularne interesy ze stałymi kontrahentami. Dzięki faktoringowi mogą oni regularnie finansować takie faktury i nie muszą oczekiwać na spłatę należności. To szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z fakturami, których termin płatności upływa za 30 czy 60 dni.

Warianty usług faktoringowych

Faktoring możemy podzielić na kilka rodzajów, z których każdy – choć opiera się na tym samym rdzeniu, czyli finansowaniu faktur – ma nieco inną funkcję. Najprostszy i najpopularniejszy podział dotyczy ryzyka niewypłacalności odbiorcy. W tym kontekście możemy mówić o faktoringu pełny, niepełnym oraz mieszanym.

  • Faktoring pełny (faktoring bez regresu) to wariant, w którym pełną odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność odbiorcy przejmuje faktor, a więc firma faktoringowa. Jeżeli więc okaże się, że odbiorca nie jest w stanie uregulować należności, przedsiębiorca korzystający z faktoringu nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
  • Faktoring niepełny (faktoring z regresem) to odmiana faktoringu, w której w razie niewypłacalności odbiorcy to faktorant (podmiot korzystający z faktoringu) musi pokryć należność.
  • Faktoring mieszany to alternatywa, w ramach której faktorant może się ubezpieczyć na wypadek niewypłacalności kontrahenta do pewnej kwoty. W przypadku ubezpieczenia do 30 000 zł oznacza to, że jeżeli faktura opiewająca na niższą kwotę nie zostanie zapłacona przez kontrahenta w terminie, nie będzie to niosło za sobą żadnych konsekwencji dla faktoranta. Jeżeli jednak wartość sfinansowanej i niezapłaconej faktury będzie wyższa niż 30 000 zł, przedsiębiorca będzie musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni.

To oczywiście nie wszystkie możliwości – faktoring dzielimy także na jawny i niejawny, krajowy i międzynarodowy, a wreszcie odwrotny, zaliczkowy czy wymagalnościowy. To właśnie to elastyczne podejście i możliwość dopasowania do nawet najbardziej specyficznych potrzeb firm jest jednym z powodów, dla których warto zainteresować się usługami faktoringowymi. 

Korzyści płynące z faktoringu

Przedsiębiorcy czynnie korzystający z faktoringu wymieniają szereg korzyści, jakie niesie za sobą ta usługa. Oto część z nich:

  • szybki dostęp do gotówki – dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do środków finansowych w dwie godziny. Bez porównania do konieczności oczekiwania na spłatę ze strony klientów, zwłaszcza przy odległych terminach płatności.
  • możliwość realizacji usługi w 100% online – nie musisz wychodzić z domu ani z biura, żeby zrealizować usługę faktoringu. Cały proces  odbywa się online – od momentu wypełnienia formularza i wysłania wniosku, aż do podpisania umowy i otrzymania środków na konto firmowe.
  • sposób na zatory płatnicze – mając na podorędziu możliwość skorzystania z faktoringu, przedsiębiorcy nie muszą martwić się o to, że wystąpią zatory płatnicze. Dopóki usługa faktoringu dla Twojej firmy jest uruchomiona, możesz cieszyć się spokojem i pewnością, że zatory płatnicze to nie Twój problem.
  • łatwa dostępność usługi – zapomnij o liście wymagań dłuższej niż paragon z supermarketu – faktoring dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców; także tych z sektora MŚP, a nawet firm, które są na rynku od niedawna.

Udostępnij